179 de milioane de euro pentru un proiect al Transgaz România

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. va beneficia de un sprijin financiar din partea Uniunii Europene de până la 179 de milioane de euro pentru construcția segmentului românesc al unui gazoduct ce va conecta Bulgaria, România, Ungaria și Austria. Această conexiune este esențială deoarece va permite aprovizionarea pieței europene cu gaze naturale, inclusiv gaz natural lichefiat (GNL), din regiunea caspică.

 

http://www.enational.ro/wp-content/uploads/2015/04/TRansgaz-2.jpg

 

Alte 14 proiecte de infrastructură energetică din 12 state membre UE și Turcia vor beneficia de o finanțare totală de aproximativ 38 de milioane de euro în cadrul Mecanismului de interconectare a Europei.

Comisarul european pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a declarat: "Vizăm acele regiuni din Europa care au cea mai mare nevoie de astfel de proiecte. Datorită acestor finanțări vom putea asigura aprovizionarea cu gaze naturale și integrarea deplină a pieței energetice europene. Modernizarea rețelelor noastre energetice trebuie să continue, pentru conectarea tuturor țărilor izolate la piața europeană a energiei. Rețelele moderne de energie sunt, de asemenea, cruciale pentru utilizarea eficientă a resurselor noastre energetice și, prin urmare, cheia pentru a ne atinge obiectivele climatice."

Context

Statele membre UE au aprobat marți, 19 ianuarie, propunerea Comisiei Europene de a investi 217 milioane de euro în 15 proiectele transeuropene din domeniul infrastructurii energetice. Aceste proiecte au fost selectate în urma celui de-al doilea apel pentru propuneri publicat în data de 30 iunie 2015.

În cadrul Mecanismului de interconectare a Europei au fost alocate peste 5 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii energetice transeuropene în perioada 2014-2020.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Prioritățile anuale pentru perioada 2016 - 2020

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat pe pagina sa http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en prioritățile anuale pentru perioada 2016 - 2020.

 

Priorități ale Programului pentru perioada 2016 - 2020

Candidații sunt încurajați să elaboreze proiecte conforme cu obiectivele genelale și cele specifice ale programului Europa pentru cetățeni 2014-2020 și care să vizeze prioritățile anuale definite de Comisia Europeană după consultarea grupurilor de dialog civic și a comitetului programului.

Pentru perioada 2016-2020 au fost stabilite priorități care să stimuleze dezbateri în jurul unor date istorice de importanță europeană și al unor subiecte care au o puternică rezonanță în prezent (pentru Componenta 1) sau care sunt ancorate în realitățile actuale sociale, economice și politice ale Uniunii Europene (pentru măsurile de la Componenta 2). Cetățenii sunt invitați să participe la evenimente de reflecție și dezbatere prin proiecte ce răspund caracteristicilor generale ale programului (accesul nediscriminatoriu, caracterul transnațional și dimensiunea locală, dialogul intercultural, promovarea voluntariatului) sau prin implicarea lor activă în organizațiile care derulează proiecte finanțate prin programul Europa pentru cetățeni 2014-2020.

Trebuie să se facă distincție între prioritățile specifice pentru Componenta 1-Memorie europeană și prioritățile specifice pentru Componenta 2-Implicare democratică și participare civică.

1. Priorități specifice pentru Componenta 1: Memorie europeană
1.1 Comemorări ale unor evenimente majore din istoria recentă a Europei
1.2 Societatea civilă și participarea civică în timpul regimurilor totalitare
1.3 Ostracizarea și pierderea cetățeniei în timpul regimurilor totalitare: lecții pentru astăzi
1.4 Tranziția spre democrație și aderarea la Uniunea Europeană

2. Priorități specifice pentru Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
2.1 Înțelegerea și dezbaterea curentului eurosceptic
2.2 Solidaritate în vremuri de criză
2.3 Combaterea stigmatizării "imigranților" și oferirea de contraargumente pentru a promova dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă
2.4 Dezbatere despre viitorul Europei

 

Comemorari în 2016 ale unor evenimente majore din istoria recenta a Europei
1936 Începutul Războiului civil din Spania
1956 Mobilizarea politică și socială din Europa Centrală
1991 Începutul Războiului din Iugoslavia
1951 Adoptarea convenției ONU privind statutul refugiaților în raport cu situația refugiaților de după al doilea Război Mondial 

 

Mai multă mobilitate, cu ajutorul cardului profesional european

Asistentele medicale, farmaciștii, fizioterapeuții, agenții imobiliari și ghizii montani care doresc să-și practice meseria într-o altă țară europeană decât cea de reședință au la dispoziție de luni, 18 ianuarie, cardul profesional european cu ajutorul căruia își pot atesta calificarea. Cardul facilitează libera circulație a profesioniștilor, prin simplificarea recunoașterii calificărilor profesionale, în toate statele membre UE.

Comisarul european pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat: "Cardul profesional european este un pas important spre facilitarea accesului pe piața forței de muncă pentru europenii calificați să-și exercite meseriile acolo unde este mai mare nevoie de ele și unde sunt mai apreciate. Este un instrument practic, care aduce beneficii nu doar profesioniștilor din domeniu, dar și celor care au nevoie de aceste servicii. Acest card reprezintă încă un beneficiu real al pieței unice europene."

Context

Cardul profesional european este un certificat electronic, emis în baza unei proceduri pentru recunoașterea calificărilor armonizate la nivelul UE. Acest card nu înlocuiește procedurile de recunoaștere "tradiționale" prevăzute în Directiva privind calificările profesionale, însă oferă o opțiune avantajoasă pentru profesioniștii care doresc să lucreze, temporar sau permanent, într-o altă țară a UE.

Evaluarea calificărilor se realizează în baza normelor existente, însă mecanismul de evaluare individuală este simplificat printr-o procedură electronică. Autoritățile din țările de origine vor fi responsabile cu verificarea autenticității și valabilității documentelor care atestă calificările, în timp ce noul sistem va garanta prevenirea unor posibile abuzuri: un mecanism de alertă va proteja într-un mod corespunzător pacienții și consumatorii europeni. Profesioniștii care își doresc să își practice meseria în străinătate pot iniția procedura de recunoaștere a calificărilor prin intermediului Sistemului de informații al pieței unice.

Pagini utile:

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

Simplificarea achizitiilor publice

Noul "Document unic pentru achizițiile publice europene" (European Single Procurement Document - ESPD) a fost adoptat în data de 5 ianuarie 2016. Acesta va reduce considerabil sarcina administrativă pentru companiile interesate în a câștiga un contract de achiziții publice, în special IMM-uri.

Elżbieta Bieńkowska, comisarul european pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a declarat: "Prin reducerea volumului de documente necesare, ESPD va simplifica procesul de participare a companiilor la procedurile de achiziții publice. Administrațiile publice vor beneficia astfel de o gamă mai largă de oferte, ce asigură o mai bună calitate și o valorificare eficientă a fondurilor."

ESPD va permite tuturor companiilor să transmită electronic o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că îndeplinesc criteriile de eligibilitate sau cerințele de capacitate comercială, urmând ca doar compania câștigătoare să prezinte documentele justificative necesare. Pentru a facilita utilizarea ESPD, este în curs de realizare un sistem gratuit on-line pentru toate statele membre și firmele interesate. Noua procedură va înlocui vechile sisteme, cu diferențe semnificative între statele membre.

Context
Simplificarea procedurilor de licitație este unul dintre cele mai importante elemente ale reformei achizițiilor publice, ce va intra în vigoare la data de 18 aprilie 2016.

Pagini utile:

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

Capitale culturale europene 2016

Orașele Wrocław (Polonia) și San Sebastián (Spania) sunt capitalele culturale europene ale anului 2016. Programul de activități va demara oficial în perioada 15- 17 ianuarie la Wroclaw și 20-23 ianuarie la San Sebastián.

Capitale culturale europene 2016: Wroclaw și San Sebastian
Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, a declarat: "Statutul de capitală culturală europeană ajută orașele să dezvolte un sentiment de comunitate și aduce beneficii de durată pentru locuitorii și economia lor. Le doresc orașelor Wrocław și San Sebastián mult succes în prezentarea programelor culturale pregătite pentru anul în curs."

Motto-ul evenimentelor de la Wrocław este "Spaces of beauty" (Spațiile frumosului) și se bazează pe ideea de metamorfoză și diversitate, fiind inspirat de istoria unică a transformărilor prin care a trecut acest oraș. Programul va debuta cu aproape 100 de evenimente culturale precum concerte, expoziții și spectacole. El va include și manifestările legate de Capitala Literară Mondială UNESCO 2016, Ziua Internațională a Jazz-ului, Festivalul de Cântece Europene și Olimpiada Internațională de Teatru.

 

Programul activităților desfășurate la Donostia/San Sebastián 2016 are ca deviză "Cultura para la convivencia" (Cultură pentru coexistență) și are ca principal scop promovarea existenței în comun prin artă și cultură. Trei faruri maritime vor reflecta valorile fundamentale ale programului cultural: Farul vieții (reprezentând individul și societatea), Farul păcii (axat pe respect și coexistență) și Farul vocilor (pentru diversitate și înțelegere reciprocă).

Linkuri utile:

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania