Acord privind cadrul juridic si bugetul Corpului european de solidaritate

În data de 20 noiembrie, miniștrii reuniți în cadrul Consiliului UE pentru Educație, Tineret, Cultură și Sport au ajuns la un acord cu privire la propunerea Comisiei de a asigura un buget propriu și un cadru juridic pentru Corpul european de solidaritate.

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/10/12/12/volunteer-2055043_960_720.png

 

Comisarii europeni Günther H. Oettinger, Tibor Navracsics și Marianne Thyssen au salutat realizarea acordului, prin intermediul unei declarații comune: "Suntem foarte mulțumiți de faptul că a fost adoptată, de către Consiliu, o abordare generală privind cadrul juridic pentru Corpul european de solidaritate. Solidaritatea este o valoare fundamentală și fondatoare a Uniunii Europene. Din luna decembrie a anului trecut, peste 41.000 de tineri s-au înscris în acest Corp, gata să se ofere voluntari, să urmeze cursuri de formare sau să lucreze pentru binele comun. Trebuie să prețuim acest entuziasm, care ne va ajuta să avansăm către o Europă mai durabilă și mai echitabilă. Un temei juridic specific și o finanțare proprie pentru Corpul european de solidaritate vor crea reguli clare, sprijinite de o finanțare stabilă. Astfel, activitățile de solidaritate vor beneficia de un nou elan în întreaga Europă și un număr de 100.000 de plasamente vor putea fi asigurate până în 2020.

Acordul încheiat de statele membre deschide calea pentru un acord final cu Parlamentul European. Dorim să mulțumim Președinției malteze pentru demararea procesului și Președinției estone pentru angajamentul și munca intensă depusă pentru a ajunge la un consens cu privire la acest dosar important, la mai puțin de șase luni de când am prezentat propunerea noastră. În prezent, contăm pe Parlamentul European pentru a avansa rapid cu acest dosar."

Etape următoare

De îndată ce Parlamentul European își va adopta raportul pe subiect, va avea loc o primă reuniune „trilog” între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisie.

Context

La 30 mai 2017, în urma unor consultări specifice cu părțile interesate, Comisia a prezentat o propunere care prevede înzestrarea Corpului european de solidaritate cu un temei juridic specific, un mecanism de finanțare propriu și o gamă mai amplă de activități de solidaritate. Acest lucru va contribui la sporirea coerenței, impactului și raportului cost-eficacitate ale Corpului.

Într-o declarație lor comună, instituțiile UE s-au angajat să adopte propunerea până la sfârșitul acestui an.

 

Sursa: Reprezentanta CE in Romania