Drepturile călătorilor în transportul feroviar

Comisia Europeană a propus, în data de 28 septembrie, actualizarea normelor privind drepturile călătorilor în transportul feroviar, pentru o mai bună protejare a acestora în caz de întârziere, anulare sau discriminare. Comisia urmărește respectarea acestor drepturi în UE, indiferent de destinație, informarea adecvată a călătorilor și îmbunătățirea în mod semnificativ a drepturilor persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/19/08/42/cologne-1527780_960_720.jpg

 

Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Datorită Uniunii Europene, călătorii beneficiază de un set complet de drepturi, indiferent de locul în care se deplasează pe teritoriul UE. Cu toate acestea, încă există prea mulți călători și navetiști în transportul feroviar european care nu sunt informați în mod corespunzător cu privire la drepturile lor. Noua noastră propunere urmărește remedierea acestei situații. Am convingerea că inițiativa noastră va consolida acest sector, asigurând un echilibru corect între protecția călătorilor și competitivitatea sectorului feroviar.”

Propunerea Comisiei vizează cinci domenii principale:

1. aplicarea uniformă a normelor, serviciile de lungă distanță interne și transfrontaliere urbane, suburbane și regionale nemaiputând fi exceptate de la aplicarea normelor relevante;

2. informare și nediscriminare, prin imprimarea informațiilor privind drepturile pe bilet, informarea asupra segmentelor de rută pentru care se aplică drepturile, interzicerea discriminării pe motive de naționalitate sau reședință;

3. drepturi îmbunătățite pentru persoanele cu dizabilități, cum ar fi dreptul obligatoriu la asistență în toate serviciile și despăgubirea integrală pentru pierderea sau repararea echipamentelor de mobilitate;

4. asigurarea respectării legislației, cu proceduri de soluționare a reclamațiilor și sancțiuni clare și cu termene specifice, precum și cu responsabilități și competențe clare ale autorităților naționale;

5. proporționalitate și echitate juridică, printr-o clauză „de forță majoră” ce va scuti societățile feroviare de obligația de a plăti despăgubiri în cazul unei întârzieri cauzate de catastrofe naturale ce nu puteau fi prevăzute sau împiedicate.

Etape următoare

Propunerea Comisiei trebuie examinată și adoptată de Parlamentul European și Consiliul UE.

Context

Uniunea Europeană este singura zonă din lume în care cetățenii sunt protejați de un set complet de drepturi ale călătorilor - indiferent dacă aceștia călătoresc cu avionul, cu trenul, cu vaporul, cu autobuzul sau cu autocarul. Legislația UE privind drepturile călătorilor din transportul feroviar.

 

Sursa: Reprezentanta CE in Romania