Președinția malteză a Consiliului UE: 1 ianuarie-30 iunie 2017

Misiunile Președinției

Președinția este responsabilă de avansarea lucrărilor Consiliului privind legislația UE, de asigurarea continuității agendei UE, a unor procese legislative bine organizate și a cooperării dintre statele membre. Pentru aceasta, Președinția trebuie să acționeze ca un intermediar onest și neutru.

Președinția are două misiuni principale:

1. Planificarea și conducerea reuniunilor din cadrul Consiliului și al grupurilor sale de pregătire

Președinția conduce reuniunile din cadrul diferitelor formațiuni ale Consiliului (cu excepția Consiliului Afaceri Externe) și al grupurilor de pregătire ale Consiliului, care includ comitete permanente, precum Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), și grupuri de lucru și comitete care se ocupă de chestiuni foarte precise.

Președinția se asigură că discuțiile sunt derulate în mod corespunzător și că Regulamentul de procedură și metodele de lucru ale Consiliului sunt corect aplicate.

Președinția organizează de asemenea diferite reuniuni formale și informale la Bruxelles și în țara care asigură Președinția prin rotație.

2. Reprezentarea Consiliului în relațiile cu celelalte instituții ale UE

Președinția reprezintă Consiliul în relațiile cu celelalte instituții ale UE, în special cu Comisia și cu Parlamentul European. Rolul său este de a încerca obținerea unui acord privind dosarele legislative prin triloguri, reuniuni de negociere informale și prin reuniuni ale Comitetului de conciliere.

Președinția cooperează strâns cu:

  • Președintele Consiliului European
  • Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

Președinția sprijină activitatea acestora, iar uneori i se poate solicita să îndeplinească anumite sarcini pentru Înaltul Reprezentant, cum ar fi să reprezinte Consiliul Afaceri Externe în fața Parlamentului European sau să prezideze Consiliul Afaceri Externe atunci când se discută aspecte legate de politica comercială comună.
Președinția malteză a Consiliului UE: 1 ianuarie-30 iunie 2017

Prioritățile președinției malteze sunt călăuzite de obiectivul de restabilire a încrederii în UE, de necesitatea unui dialog și a unui proces de reflecție privind viitorul UE, precum și de chestiunile pertinente legate de migrație, securitate și economie.

În următoarele 6 luni, Președinția se va axa pe 6 domenii-cheie: migrația, piața unică, securitatea, incluziunea socială, vecinătatea Europei și sectorul maritim.

Linkuri utile: