Prioritățile Comisiei Juncker

Comisia Juncker și-a început oficial mandatul de 5 ani în 1 noiembrie 2014. Cu această ocazie, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Datorită sprijinului democratic al cetățenilor europeni, al Parlamentului European și al șefilor de stat și de guvern, Comisia își preia astăzi mandatul. A sosit momentul să ne suflecăm mânecile și să ne punem pe treabă. Provocările cărora trebuie să le răspundă Europa nu pot aștepta. Începând de astăzi, echipa mea și eu însumi vom depune toate eforturile pentru a oferi Europei noul început pe care l-am promis. Alături de o echipă puternică și cu experiență, sunt nerăbdător să ofer Europei realizări concrete în următorii cinci ani.”

 

Începutul mandatului Comisiei Juncker marchează încheierea unui proces de durată care a dus la constituirea noii Comisii Europene. În urma primei campanii electorale paneuropene, la 27 iunie, Consiliul European a propus Parlamentului European candidatura lui Jean-Claude Juncker pentru funcția de președinte al Comisiei. La 15 iulie, Jean-Claude Juncker a fost ales de Parlamentul European cu o majoritate semnificativă de 422 de voturi (în condițiile în care era nevoie de o majoritate de 376 de voturi), pe baza Orientărilor politice pe care le-a prezentat Parlamentului.

În urma alegerii și a procedurii de intervievare a candidaților la posturile de comisari, președintele ales i-a selectat pe ceilalți membri ai Comisiei. Apoi, la 5 septembrie, președintele ales și Consiliul au convenit asupra listei definitive a comisarilor desemnați. La 10 septembrie, președintele ales, Jean-Claude Juncker, și-a prezentat echipa și repartiția portofoliilor. Au urmat, apoi, audierile individuale ale comisarilor desemnați în fața comisiilor competente ale Parlamentului European.

Pe această bază, și în urma modificărilor pe care Jean-Claude Juncker le-a adus echipei sale pentru a răspunde problemelor semnalate cu ocazia audierilor din Parlamentul European, Parlamentul European a aprobat întregul colegiu cu 426 de voturi pentru (din 699 de voturi). Consiliul European a numit apoi Comisia Europeană la summitul care a avut loc la 23 octombrie 2014.

Preşedintele ales a prezentat Parlamentului European un program politic atunci când a fost votat. Priorităţile sale sunt: crearea de locuri de muncă şi creştere economică, reforma uniunii economice şi monetare, piaţa unică digitală, uniunea energetică şi politica externă a UE.

Preşedintele Juncker vrea să facă din Comisia Europeană o instituţie de reformare a UE şi îşi propune să obţină sprijinul tuturor instituţiilor pentru reformele pe care le are în vedere.

Prioritatea nr. 1: Creşterea economică şi locuri de muncă
În următoarele 3 luni, executivul comunitar va propune un nou pachet de investiţii pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică, prin a folosi mai bine bugetul existent şi prin împrumuturi de la BEI. 300 de miliarde de euro vor fi mobilizate pentru investiţii publice şi private în economia reală pentru următorii 3 ani. Iar ca acest obiectiv să poată fi transpus în realitate este nevoie de câteva măsuri intermediare:
• pregătirea de proiecte cu implicarea Comisiei şi a BEI
• scheme de împrumuturi şi garanţii pentru finanţarea proiectelor
• recapializarea BEI

Obiectivul este concentrarea investiţiilor în infrastructură, reţelele broadband, reţelele energetice, legături de transport între centrele industriale, educaţie, cercetare, inovaţie, energii regenerabile şi eficienţă energetică. De asemenea, noul prim-vicepreşedinte, Frans Timmerman, are misiunea de a identifica modalităţi de reducere a birocraţiei pentru IMM-uri, atât la nivel european, cât şi naţional.

Prioritatea nr. 2 : O piaţa digitală unică
Crearea unei pieţe unice digitale va aduce o creştere de 250 de miliarde de euro în Europa în următorii cinci ani şi crearea a sute de mii de noi locuri de muncă.

Comisia îşi propune ca în următoarele 6 luni să emită deja legislaţia privind piaţa digitală unică, vrea o finalizare a negocierilor privind regulile comune de protecţie a datelor, modernizarea şi simplificarea regulilor pentru comerţul online şi digital. De asemenea, legislaţia nu include reglementări privind epayment-ul şi facturarea, este nevoie de clarificarea reglementărilor TVA, trebuie generată încrederea consumatorilor în comerţul digital şi protejată proprietatea intelectuală, eliminând şi restricţiile geografice şi asigurarea protecţiei datelor şi a vieţii private.

Prioritatea nr. 3: Uniunea energetică
Preşedintele Juncker îşi propune reorganizarea politicii energetice a UE în vederea realizării uniunii energetice: punerea în comun a resurselor, combinarea infrastructurii şi putere de negociere comună în raport cu ţările terţe, diversificarea surselor energetice şi reducerea dependenţei energetice a unora dintre statele membre. Câştigurile pentru bugetul UE al realizării uniunii energetice s-ar ridica, potrivit evaluării experţilor PE, la 50 miliarde de euro pe an.

Prioritatea nr. 4: O piaţă internă integrată cu o puternică bază industrială
Jean-Claude Juncker are o serie de obiective în acest domeniu:
• finalizarea unei pieţe comune în domeniul produselor şi serviciilor
• bază puternică şi performantă industrială pentru piaţa internă. Obiectivul este ca industria să aducă 20% în PIB-ul Uniunii până în 2020, de la 16% cât este astăzi. În acest scop Comisia îşi propune susţinere investiţiilor în noi tehnologii și îmbunătăţirea climatului de afaceri.
• uniune a pieţei de capital
• promovarea mobilităţii în muncă şi implementarea Directivei privind detașarea lucrătorilor
• combaterea evaziunii fiscale şi a fraudei, cu obiectivul final de adoptare a unei taxe corporate şi a unei taxe pe tranzacţiile financiare

Implementarea tuturor acestor măsuri, finalizarea pieţei unice ar aduce un câştig potenţial de cel puţin 300 de miliarde de euro pe an.

Prioritatea nr. 5: O uniune economică şi monetară mai aprofundată şi mai echitabilă
Reformarea uniunii economice și monetare, pentru întărirea monedei unice şi convergenţa politicilor economice, fiscale şi privind piaţa muncii este una dintre cele mai importante priorităţi ale noii echipe. Jean-Claude Juncker îşi propune ca în primul an de mandat să lanseze iniţiative legislative şi non-legislative pentru aprofundarea uniunii economice și monetare:
• revizuirea legislaţiei six-pack şi two-pack, încurajarea reformelor structurale, stimuli fiscali suplimentari
• pe termen mediu, rebalansarea modului în care ajutorul condiţionat este dat ţărilor din zona euro aflate în dificultate şi înlocuirea troikăi cu o structură mai legitimă

O uniune bancară funcţională, bazată pe reglementare, are potenţialul de a evita costurile mari ale recapitalizării şi pierderi din PIB în următorii ani, crede Jean-Claude Juncker.

Prioritatea nr. 6: Un acord de liber schimb cu SUA care să fie rezonabil și echilibrat

Preşedintele Comisiei afirmă că un acord comercial şi de investiţii cu SUA nu trebuie să sacrifice siguranţa, sănătatea şi standardele sociale şi de protecţie a datelor în UE. Comisia nu va accepta ca regulile alimentare şi protecţia datelor să fie nenegociabile şi nici o clauză prin care nu se acceptă jurisdicţia curţilor din statele membre în soluţionarea disputelor dintre investitori şi stat.

Acordul ar aduce un câştig potenţial anual de 60 de miliarde de euro Europei, dar încheierea lui cu orice preţ nu este printre costurile acceptate de Comisie.

Prioritatea nr. 7: Drepturi fundamentale 
Preşedintele Comisiei va menține propunerea de directivă în domeniul discriminării pe criterii de naționalitate, de sex, de origine rasială sau etnică, de religie sau convingeri, de handicap, de vârstă sau de orientare sexuală.

Întrucât tot mai mulți cetățeni studiază, lucrează, fac afaceri, se căsătoresc și au copii în alte state membre ale Uniunii, Preşedintele Comisiei subliniază necesitatea îmbunătățirii cooperării judiciare dintre statele membre ale UE prin crearea de legături între diferitele sisteme de justiție, prin consolidarea instrumentelor comune, și prin recunoașterea reciprocă a hotărârilor, astfel încât cetățenii și întreprinderile să-și exercite mai ușor drepturile în Uniune.

Prioritatea nr. 8: O nouă politică a migraţiei
Prin crearea unui portofoliu care are în vedere acest domeniu, Jean-Claude Juncker a indicat clar că printre priorităţile sale este şi o politică a migraţiei, în condiţiile în care ţările sudice ale UE sunt confruntate cu “invazia” de imigranţi din Africa şi Orientul Apropiat. Printre primele măsuri pe care şi le propune noul executiv de la Bruxelles sunt:
• implementarea sistemului comun de azil convenit
• promovarea unei noi politici privind migraţia legală pentru a “importa” migranţi cu abilităţile şi competenţele profesionale deficitare în UE
• gestionarea migraţiei neregulamentare, prin cooperarea cu ţările terţe

Prioritatea nr. 9: Politica externă a UE
Criza din Ucraina și situația îngrijorătoare din Orientul Mijlociu arată cât de important este ca Europa să fie unită pe plan extern. În acest sens, în orientările politice pentru viitoarea Comisie Europeană Jean-Claude Juncker precizează: “Trebuie să instituim mecanisme mai bune pentru a anticipa din timp evenimentele și pentru a identifica rapid răspunsuri comune. Politica noastră comercială, ajutorul pentru dezvoltare, participarea noastră în cadrul instituțiilor financiare internaționale și politica noastră de vecinătate trebuie combinate și activate conform unei logici unice. ”

Prioritatea nr. 10: O Uniune a schimbărilor democratice
Președintele Comisiei Europene promite transparență în ceea ce privește legătura cu părțile interesate și cu lobbyștii. Acesta propune un accord interinstituțional între Comisie, Parlament și Consiliu prin care să se instituie un registru obligatoriu al lobbyștilor care să vizeze toate cele trei instituții.

 

Puteți consulta componența Comisiei Europene aici.