Europa pentru Cetăteni

Programul Uniunii Europene pentru memorie istorică europeană şi participare civică pentru perioada 2014-2020

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual şi Cultură a publicat în 7 mai 2014Ghidul programului Europa pentru cetățeni 2014-2020. Puteți consulta varianta în limba română a Ghidului aici.

Programul „Europa pentru cetățeni” adoptat pentru perioada 2014-2020 reprezintă un instrument important destinat să sporească rolul celor 500 de milioane de locuitori ai UE în dezvoltarea Uniunii. Prin scheme de finanțare şi activități care permit implicarea cetățenilor, programul promovează istoria şi valorile comune ale Europei şi, în acelaşi timp, încurajează responsabilizarea cetățenilor pentru modul în care evoluează Uniunea. Pentru perioada 2014-2020, programului „Europa pentru cetățeni” i se va aloca un buget de 185468000 EUR.

Caracteristici generale ale programului „Europa pentru Cetăţeni

Acces nediscriminatoriu  O atenție specială trebuie acordată integrării şi participării echilibrate a cetățenilor şi a societății civile din toate statele membre la proiectele şi activitățile transnaționale, ținând seama de caracterul multilingv al Uniunii şi de necesitatea de a include grupurile insuficient reprezentate.

Caracterul transnaţional şi dimensiunea locală  Inițiatorii proiectelor sunt încurajați să consolideze dimensiunea transnațională a acestora, eventual prin combinarea caracteristicilor menționate anterior. Dimensiunea transnațională trebuie să fie însoțită de o puternică dimensiune locală. Pentru a crea o punte între cetățeni şi Uniunea Europeană, este deosebit de important ca proiectele sau activitățile sprijinite prin prezentul program să vizeze aspecte legate de viața cotidiană a cetățenilor, aspecte relevante pentru aceştia.

Dialogul intercultural – Comisia Europeană s-a angajat să promoveze dialogul intercultural prin diferite inițiative şi programe. Programul „Europa pentru cetățeni” poate contribui la îndeplinirea acestui obiectiv deoarece apropie cetățeni europeni de naționalități diferite şi care vorbesc limbi diferite şi le oferă posibilitatea de a participa la activități comune .

Voluntariatul – expresia cetăţeniei europene active

Voluntariatul este un element esențial al cetățeniei active: dăruindu-şi timpul celorlalți, voluntarii aduc un serviciu comunității din care fac parte şi joacă un rol activ în societate. Aceştia dezvoltă sentimentul apartenenței la o comunitate, asumându-şi astfel responsabilitatea față de evoluția acesteia. Voluntariatul este un mijloc deosebit de eficient de dezvoltare a angajamentului cetățenilor față de societate şi de viața politică a acesteia. Prin urmare, în cadrul programului, se acordă o atenție specială voluntariatului.

Informații detaliate pe această temă sunt disponibile aici.

Pentru informații suplimentare vă invităm să contactați punctul de contact național pentru programul Europa pentru Cetățeni, care funcționează în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii.

Linkuri utile:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Punctul Europa pentru Cetateni