Programul Europa Creativă

Programul Uniunii Europene pentru cultură şi audiovizual pentru perioada 2014-2020

Europa Creativă urmăreşte promovarea diversităţii lingvistice şi culturale în Europa şi consolidarea competitivităţii sectoarelor culturale şi creative. Se acordă granturi în vederea sprijinirii colaborării în reţele transfrontaliere, a parteneriatelor şi a activităţilor de învăţare reciprocă, pentru a consolida capacitatea sectoarelor de a opera în afara graniţelor ţării şi pentru a le ajuta să facă faţă provocărilor precum trecerea la era digitală, globalizarea şi fragmentarea pieţelor europene.

Europa Creativă are 3 subprograme: Media, Cultura şi o componentă transversală dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale şi creative şi cooperării în domeniul politicilor culturale (disponibilă începând cu 2016).

Programul are un buget total de 1,46 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 şi este gestionat de Comisia Europeană şi de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles, unde se trimit şi se evaluează toate aplicațiile.

Programul Europa Creativă (2014-2020) - Subprogramul CULTURA

Subprogramul Cultura oferă finanțare pentru: proiecte de cooperare între minimum 3 țări; rețele europene ce contribuie la profesionalizarea operatorilor din sectoarele culturale și creative; platforme europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale; traduceri din literatura europeană.

La Subprogramul Cultura sunt eligibili toți operatorii din sectoarele culturale și creative, însemnând organizații neguvernamentale, instituții publice și companii private cu activitate în domeniu. Toate entitățile care depun proiecte sau sunt partenere în proiecte trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică.

Ţările din care pot proveni operatorii implicaţi în proiecte sunt: ţările UE şi, cu condiţia semnării unor acorduri de participare la Programul Europa Creativă, țările candidate și potențial candidate la UE, ţările din Spaţiul Economic European, Elveția și țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate. Până în prezent, ţările din afara UE care au semnat astfel de acorduri şi sunt eligibile pentru 2014 sunt: Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, Moldova şi Georgia.

Schimbările esențiale aduse de Subprogramul Culturadin Programul Europa Creativă față de cadrul anterior, Cultura (207-2013), sunt legate de: noi obiective specifice și priorități strategice (dezvoltarea publicului, întărirea capacității operaționale a sectorului de a lucra la nivel transnațional, adaptarea la tehnologiile digitale, noi modele de business etc.); procent mai mare de cofinanțare în cazul proiectelor de cooperare cu minimum 3 parteneri; simplificări procedurale (depuneri și raportări online); o mai mare deschidere spre cooperarea internațională, prin includerea posibilității de a lucra în parteneriat cu organizații din țările din Politica Europeană de Vecinătate și din Elveția; introducerea unei finanțări speciale pentru platforme culturale europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale; finanțarea traducerilor de opere literare împreună cu activitățile de promovare a lor; finanțarea traducerilor de opere literare în format electronic (e-books).

Depunerea proiectelor la Programul Europa Creativă se poate face anual până în 2020.

Programul Europa Creativă este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate proiectele. La nivel național, Biroul Europa Creativă România oferă informații și asistență tehnică gratuite pentru operatorii care doresc să acceseze această finanțare.
 

Pagina de internet Europa Creativă gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles
Apeluri de proiecte